Kentsel Dönüşüm Nedir?
Kentsel dönüşüm, afet riskli yapıların (depremde yıkılma olasılığı yüksek, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan yapılar) bulunduğu alanların kanunlar çerçevesinde belirlenmesi, sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesidir. 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki riskli yapıların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç-vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.
 
Riskli Alan Riskli Yapı Ne Demektir?
Riskli alan, kanunda tanım olarak “Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan” alan olarak tanımlanmakta ve riskli alanlar “Bakanlık veya idare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü de alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” kararlaştırılmaktadır. Bu alanlar, zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma kapsamında değerlendirildiğinde; depremsellik, toprak kayması veya heyelan olabilecek bölgeler, dere yatakları, taşkın bölgeleri, çığ veya kaya düşme olasılığı olan alanlar, binaların riskli olduğunun tespit edilmesi, binaların büyük bir kısmının ruhsatsız ve kaçak yapılmış olması ya da vb. faktörlere göre belirlenmektedir.
Riskli yapı, “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.
 
Kentsel Dönüşümden Nasıl Yararlanırsınız?
Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için yapmanız gereken ilk şey Türkiye Genelinde Bakanlık Yetkili Kuruluşa başvurulmasıdır. Bu başvuru sonrasında, kuruluş tarafından binanız için deprem risk raporu hazırlanır. Bu deprem risk raporu ile bakanlıktan onay alındıktan sonra binanız kentsel dönüşüm kapsamına alınmış olacaktır. 
Cansu Bülbül İnşaat Tadilat Dekorasyon olarak kentsel dönüşüm sürecinde uzman kadromuz ve çözüm ortaklarımız ile size tüm hizmetleri sunuyoruz, sürecin başından sonuna kadar her konuda size destek veriyoruz ve sürecin her anında sizin yanınızdayız.
 
Kuruluşumuza Özel Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Nelerdir?
Cansu Bülbül İnşaat Tadilat Dekorasyon, kentsel dönüşüm kapsamında uzman kadrosu ve çözüm ortakları ile sizlere aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
1. Kentsel Dönüşüm için Bakanlık Onaylı Deprem Risk Raporunun Hazırlanması


2. Bilgi amaçlı Binanız Deprem Performansının Belirlenmesi ve Raporlanması


3. Yeni inşaatınız için Tapu, Belediye, Noter Harç ve Vergi Muafiyet Danışmanlığı
4. Bina Ortak Karar Protokolünüzün Hazırlanması
5. Mülk Sahipleri ve Kiracılar için Kentsel Dönüşüm Kredilerinin çıkarılması (Kuruluş Anlaşmalı Bankalardan;
Özel Kredi Koşulları yanında Kredi Masrafı  İndirimi veya Deprem Risk Raporu için Ek Maddi Yardım)
6. Mülk Sahipleri ve Kiracılar için Bakanlıktan Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Desteği
7. Bina Gayrimenkul Değer Tespitinin yapılması


8. Anlaşmayan Kat Malik Hisselerinin Bakanlıktan satışı veya kamulaştırılması


9. Yeni Binanız için Projelerinizin Hazırlanması


10. Yeni Binanız için İlgili Belediyeden İnşaat Ruhsatının alınması


11. Yeni Binanızın Yapı Denetim Kontrol hizmetlerinin verilmesi


12. Yeni Binanız İnşaatı için Bakanlıkça Lisanslı Müteahhit - İnşaat Şirketi çıkarılması Önerilmesi


 
Kentsel Dönüşüme Başvuru İçin Gereken Evraklar Nelerdir?
1. Başvuru Dilekçesi (dilekçe örneği altta yer almaktadır)
2. Mülk Sahibi Tapu Fotokopisi


3. Mülk Sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


4. Tapudan alınmış  (kaşe ve imzalı) takyidat belgesi aslı
5. Başvuruda bulunan vekil ise vekalet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi


6. Başvuruda bulunan şirket ise şirket resmi evrakları ve şirket yetkilisi nüfus cüzdanı fotokopisi
Kentsel dönüşüm sürecinde, Cansu Bülbül İnşaat Tadilat Dekorasyon daima sizin yanınızda…
 
Kentsel dönüşüm dilekçe örneği..
 
…./…../201.. 
 
.................................... Şirketi'ne
 
…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.
 
Adı Soyadı
İMZA

Siz Hayal Edin Biz Sizin Yerinize Gerçekleştirelim...

Sektörümüzde günümüzün yaşam standartlarına uygun olarak, Mimar ve Mühendis kadrolarımızla hayatınızı kolaylaştıran A plus Consept ve Mimarisiyle teknolojiyi buluşturup yaşam kalitenizi daha da arttıracak yapılar inşa ediyoruz.